Kwaliteit

Als tolk breng ik alle informatie zo volledig mogelijk over. Dit betekent dat ik zo nauwkeurig mogelijk vertaal wat er gezegd wordt én dat de boodschap daadwerkelijk overkomt. Ik vind het belangrijk dat niet alleen de inhoud maar ook de sfeer, toon en intenties duidelijk overgebracht worden en blijven zoals de gespreksdeelnemer bedoeld heeft.

Vertrouwelijkheid en neutraliteit 

Vanzelfsprekend blijft alle informatie die mij ter ore komt vertrouwelijk. Deze belofte doe ik niet alleen u maar heb ik onder ede bij de rechter afgelegd. Als beëdigd tolk kunt u mij derhalve ook inschakelen voor notariële of justitiële diensten. Ik ben geregistreerd in het Register van Beëdigde Tolken en Vertalers . 

Als tolk streef ik naar een neutrale houding. Ik zal niet oordelen over de inhoud van het gesprek, over het taalgebruik, over de houding of intenties van partijen.