Profiel Marijke Roelofsen (1975)

Marijke Roelofsen vestigde zich als zelfstandig ondernemer in 2002. 

Van oorsprong juriste. Gevormd tot gespreks- en gerechtstolk en tot mediator. Ervaring opgedaan in zeer verscheidene werkomgevingen en gesprekssferen. Gewerkt voor rechtbanken, notarissen, advocaten en politie. Voor artsen, psychologen en maatschappelijk werkers. Voor internationale bedrijven, non-gouvernementele organisaties en voor topambtenaren van binnen- en buitenlandse ministeries. 

Beëdigd tolk en vertaalster Portugees. Marijke Roelofsen beheerst de Nederlandse en Portugese taal op gelijke wijze. Uw verhaal wordt exact en volledig overgebracht, zowel qua inhoud als sfeer.

Trainer. Marijke Roelofsen heeft meerdere trainingen ontwikkeld op het gebied van tolkvaardigheden, tolkhouding en tariefberekenen. Zij begeleidt ook intervisiegroepen van tolken. De focus ligt altijd op observatie en professionele feedback. Deelnemers worden gestimuleerd de ander te laten zijn en te handelen zonder daarover te oordelen; dit biedt gelegenheid voor ontmoeting en ontwikkeling van beroepsvaardigheden.

 

Opleiding

 • Opleiding Facilitator Intervisie - Praktijk Intervisie - Gorcum
 • Leergang conflictbemiddeling, Centrum voor Conflicthantering – Haarlem
 • Opleiding voor gerechtstolken Portugees, SIGV – Utrecht
 • Internationaal recht, Universiteit Groningen
 • Opleiding Eigen Kracht – Eigen Kracht Centrale - Zwolle
 • Lager en middelbaar openbaar onderwijs in Portugal – Montemor-o-Novo  

Professionele werkzaamheden

 • Beëdigd tolk Portugees
 • Cabinetolk Portugees - Nederlands - Engels
 • Trainer 

Nevenfuncties

 • Begeleiding van Portugeessprekende mensen in Nederland
 • Bestuurder van Roelofsen Agro BV - familiebedrijf gevestigd in Portugal
 • Project functieclassificatie t.b.v. beroepstolken en -vertalers
 • Coördinatieteam Taalkring Portugees

Talen

 • Nederlands
 • Portugees
 • Spaans
 • Engels

Visie

Naast de perfecte, liefst accentloze, beheersing van minimaal twee talen, moet je om goed te kunnen tolken bovenal een flexibele opstelling hebben. Je vermogen om je aan te passen aan uiteenlopende vormen en niveaus van gespreksvoering en presentatieomstandigheden is essentieel. Je tolkhouding is daarom ook altijd anders: dan weer zakelijk en afstandelijk, dan weer betrokken en bewogen, doch altijd neutraal in die zin dat je de boodschap 100% volledig overdraagt. Het goed kunnen aanvoelen van de gewenste tolkhouding, maakt in mijn ogen van een tolk een tolk+.