Justitie

Sinds het jaar 2000 ben ik werkzaam als tolk voor politie en justitie.

Ik sta als beëdigd vertaler en als beëdigd tolk ingeschreven in het Register voor Beëdigde Tolken en Vertalers

Valt uw opdracht onder gesubsidieeerde rechstbijstand, dan kunt u mijn inschakelen via Tolk- en Vertaalcentrum Nederland  of Concorde  inhuren. 

Mijn tweetalige opvoeding, rechtenstudie en de SIGV-gerechtstolkenopleiding bieden mij een gedegen basis voor de uitoefening van deze tolkdiensten.