Onderhandelingen

Onderhandelen is een kunst 

Wanneer ik onderhandelingen begeleid, werk ik volgens de Harvard-methode. Dit betekent dat ik de volgende stappen in acht neem: 

  • verkennen van onderliggende belangen
  • wat verbindt partijen en wat houdt partijen verdeeld
  • waarvoor moet een oplossing gezocht worden
  • opstellen van onderhandelingsagenda (onderwerpen, doelen, tijd, mandaat)
  • uitwisselen van (objectieve) informatie
  • wat is het beste alternatief als de deal niet gesloten wordt?
  • stimuleren van het vinden van creatieve oplossingen

Door het gebruiken van de Harvard methode kunnen de onderhandelingen plaatsvinden binnen een heldere structuur. Wanneer partijen zich goed voorbereiden en onderhandelen vanuit de onderliggende en wederzijdse belangen, kunnen zij de onderhandelingen sneller en met een goed resultaat voor beide partijen afronden. 

Ik kan zowel bemiddelen in onderhandelingen als zelf namens een partij onderhandelen. De onderhandelingen kunnen door mij in het Nederlands, Portugees, Engels of Spaans gevoerd worden.