Notariaat

De wet schrijft voor dat een notaris verplicht is een tolk in te schakelen wanneer hij een akte passeert waarbij een partij betrokken is die het Nederlands onvoldoende beheerst.  

Handig om te weten:

  • Ik stuur u een scan van mijn paspoort, zodra we overeenstemming bereikt hebben over datum en kosten .
  • U stuurt mij een concept van de aktes zodra u deze gereed heeft, doch uiterlijk een dag voorafgaande aan de tolkdienst.
  • U ontvangt een gespecificeerde nota, zodat u deze kunt doorfactureren aan uw cliënt.
  • Wanneer de cliënt mij persoonlijk benaderd heeft, verzend ik de nota naar de cliënt. De betaling moet in dat geval een dag voorafgaande aan de tolkdienst op mijn rekening gestort worden.
  • Per vijf bladzijdes tekst wordt een half uur tijd in rekening gebracht.
  • Referenties op aanvraag.
Mijn rechtenstudie en opleiding voor gerechtstolken bieden een goede basis voor het uitvoeren van notariële tolkdiensten. Ik heb ruime ervaring en garandeer een objectieve en zorgvuldige vertaling.